מדיניות פרטיות

חברת מינרוה יעוץ והדרכה בע”מ (להלן: “מינרוה”) מחוייבת לשמירה על פרטיותם של לקוחותיה ושל משתמשי אתרי האינטרנט שלה ומקפידה על שימוש בטוח, מבוקר ומפוקח בפרטים הנמסרים לה. הכניסה לאתר ו\או השימוש בו מהווים את אישורך למדיניות השמירה על פרטיות של מינרוה ובכלל זה לשימושים המבוקרים שעושה מינרוה במידע הנמסר לה על ידי לקוחותיה. בכל מקרה, לא תעשה מינרוה כל שימוש במידע אלא בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות מסמך זה.

כללי

מידע הנמסר למינרוה על ידי לקוחותיה משמש למטרה לשמה נמסר בלבד. מינרוה מקפידה על אבטחת המידע ואף פרט ממנו אינו גלוי או חשוף לאיש פרט לעובדי מינרוה האמונים על ביצוע העסקה. מינרוה אינה מעבירה מידע כלשהו לצד ג’ בשום נסיבות שהן, למעט במקרה של צורך באישור עסקאות מכר מרחוק המשולמות באמצעות כרטיס אשראי, אז ימסרו אך ורק הפרטים הנדרשים לאישור העסקה ורק לנציג מוסמך במוקד אישורי עסקאות של חברת האשראי.

אבטחת מידע

אתר האינטרנט של מינרוה מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, ועומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים (PCI-DSS).

שימוש במידע לצורך משלוח הצעות

מינרוה שומרת באופן בטוח מידע הנמסר לה על ידי לקוחותיה ומידע סטטיסטי המצטבר אודותיהם ומשתמשת מעת לעת לצורך משלוח מפולח של הצעות מיוחדות לרכישת מוצרים ושירותים וכן הודעות לגבי מוצרים ושירותים חדשים. דיוור זה נעשה במשורה באמצעות דואר רגיל ו\או דואר אלקטרוני. לקוח אשר מסר למינרוה את כתובת הדואר ו\או הדואר האלקטרוני שלו ו\או אם שלח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של מינרוה, תראה אותו מינרוה כאילו נתן את הסכמתו למשלוח הצעות כאמור לעיל. לקוח שאינו מעוניין לקבל דיוור כאמור, יודיע על כך למינרוה בכל דרך שימצא לנכון (טלפון, פקס, דואר אלקטרוני ודואר רגיל) ומינרוה תפעל מיד וללא שיהוי להסרתו מכל רשימת דיוור ותימנע ממשלוח הצעות בעתיד.

שימוש במידע סטטיסטי

מינרוה אוספת ומעבדת מידע הנמסר לה ו\או מידע הנאסף באתרי האינטרנט שלה באופן אוטומטי לכדי נתונים סטטיסטים לשימוש פנימי על ידי עובדי מינרוה בלבד. השימוש נעשה בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות מסמך זה ובכל מקרה אינו כולל פרטים מזהים.

מסירת מידע מתוקף צו שיפוטי

מינרוה תמסור כל מידע המצוי בידה ואשר ידרש ממנה מתוקף צו שיפוטי.

שינויים במדיניות השמירה על הפרטיות

מינרוה רשאית לערוך מעת לעת שינויים ועדכונים במדיניות השמירה על הפרטיות.